November 2015

MODEL: Sondra Christenson @ Model Club
STYLING: Kayt Silvers